Eth projècte

projecte en aranés

Pascuum neix d’un grup de tècnics i científics que veuen necessària la creació d’una plataforma que treballi per recuperar la funcionalitat del sector ramader extensiu dins d’una societat avançada.

 

En col·laboració amb professionals de la ramaderia extensiva, Pascuum té com a missió assolir els objectius següents:​

 • Impulsar el sector i actualitzar la ramaderia dotant-la d’una doble vocació: la prestació de serveis ambientals i la productiva.

 • Actuar com a interlocutor, neutral, professional i de confiança, i aportar solucions per resoldre els conflictes entre ramaders, administracions i altres sectors. 

 • Consolidar un equip d’experts en pascologia al servei de la ramaderia extensiva i del territori.

 • Constituir-se com un centre d’assessorament especialitzat per a les administracions: planificació, implantació, gestió, seguiment, polítiques i normativa.

 • Apoderar el sector pastoral posant a l’abast de les organitzacions (associacions, federacions...) personal tècnic de suport.

 • Consolidar un centre de recerca innovador,per la seva base social i el caràcter col·lectiu, participatiu i democràtic, al servei de les necessitats dels associats.

 • Establir un nexe entre propietat forestal i sector ramader en l’àmbit tècnic i de gestió, mitjançant la custòdia del territori, l’accés a la terra i el foment de la prestació de serveis.

A través d’un model de governança horitzontal, Pascuum és un organisme obert a qualsevol actor interessat, des de la propietat forestal a les administracions.

Pascuum neix d’un grup de tècnics i científics que veuen necessària la creació d’una plataforma que treballi per recuperar la funcionalitat del sector ramader extensiu dins d’una societat avançada.

 

En col·laboració amb professionals de la ramaderia extensiva, Pascuum té com a missió assolir els objectius següents:​

 • Impulsar el sector i actualitzar la ramaderia dotant-la d’una doble vocació: la prestació de serveis ambientals i la productiva.

 • Actuar com a interlocutor, neutral, professional i de confiança, i aportar solucions per resoldre els conflictes entre ramaders, administracions i altres sectors. 

 • Consolidar un equip d’experts en pascologia al servei de la ramaderia extensiva i del territori.

 • Constituir-se com un centre d’assessorament especialitzat per a les administracions: planificació, implantació, gestió, seguiment, polítiques i normativa.

 • Apoderar el sector pastoral posant a l’abast de les organitzacions (associacions, federacions...) personal tècnic de suport.

 • Consolidar un centre de recerca innovador,per la seva base social i el caràcter col·lectiu, participatiu i democràtic, al servei de les necessitats dels associats.

 • Establir un nexe entre propietat forestal i sector ramader en l’àmbit tècnic i de gestió, mitjançant la custòdia del territori, l’accés a la terra i el foment de la prestació de serveis.

A través d’un model de governança horitzontal, Pascuum és un organisme obert a qualsevol actor interessat, des de la propietat forestal a les administracions.