La ramaderia extensiva és l'opció òptima per millorar els indicadors ambientals de Catalunya.