Ramaderia extensiva

Què és

Una pràctica essencial per al territori, la societat i el medi ambient.

La ramaderia extensiva és un sistema de producció agrària que aprofita de forma eficient i respectuosa els recursos del territori amb les espècies i races adequades; compatibilitzen producció i sostenibilitat, i generen serveis ambientals i socials.

A més de crear productes de qualitat, la ramaderia extensiva configura el paisatge, ajuda a controlar els incendis forestals, regula els cicles de l'aigua i la qualitat del sòl, potencia la biodiversitat i contribueix a la conservació del patrimoni cultural i la identitat territorial.

Avantatges

Per què hem de protegir els sistemes ramaders extensius?​

 • Mitiga el canvi climàtic: els animals en pastura fixen més carboni del que emeten; es produeixen aliments sense petjada de carboni.

 • Contribueix a garantir la sobirania alimentària.

 • Preserva i regenera la biodiversitat: són sistemes pastorals d’economia circular bastats en la biodiversitat local i en l’ús sostenible dels recursos naturals.

 • És energèticament sostenible: funciona amb recursos energètics independents del preu del petroli; fertilitza la terra sense agroquímics i és eficient transformant l’energia solar en productes.

 • Proporciona aliments de qualitat i sostenibles.

 • Afavoreix el benestar animal.

 • Conserva el sòl.

 • Crea paisatges i conserva espais naturals.

 • Fixa la població rural i impulsa l’economia local.

 • Manté la diversitat genètica.

 • Conserva en bon estat els ecosistemes i els serveis que presta a la societat: aigua i aire nets, pol·linitzadors de cultius, paisatges culturals, fibres naturals, etc.

 • És l'eina més eficient, barata i sostenible deprevenció d'incendis forestals.

Ramaderia extensiva a Catalunya

Un territori amb gran potencial, un sector desprotegit i en davallada.

 • Baix rendiment econòmici manca d'estructures de suport estatal.

 • Polítiques públiques que el perjudiquen(normatives urbanístiques, forestals, de conservació de la natura, sanitàries, ambietals de mercat o agràries).

 • Manca d'influènciaen el mercat i en les polítiques públiques.

 • Sector socialment desorganitzati amb estructures insuficients per defensar els seus interesos.

 • Poc visible i desvalorat:hi ha un desconeixament general de la importància del sector per al territori.

 • Conflicte d'interessosentre el món ramader, forestal, agrari, urbà i l'administració.

 • Manca de relleu generacionali de mà d'obra qualificada.

 • Falta de coneixament científici de bones pràctiques de gestió per a les pastures mediterrànies.